Jak se vyrábí laboratorní diamanty, jediná udržitelná volba pro zákazníky?

Laboratorně pěstované diamanty nebo lab-grown diamanty jsou syntetické kameny, které vytvořil člověk. Svým složením i vlastnostmi jsou zcela identické s těženými kameny.  

Historie vzniku prvních laboratorně pěstovaných diamantů.  

V roce 1776 Antoine Lavoisier potvrdil, že diamant má krystalickou strukturu uhlíku. Od té chvíle začali vědci pracovat na výrobě umělého diamantu. 
Ten byl vytvořen již koncem 19. století. V roce 1892 francouzský chemik Henri Moissan nechal na uhlík současně působit vysoký tlak a vysokou teplotu 3500oC, a tak vznikl první syntetický kámen. Následně v roce 1954 Tracy Hall ze společnosti General Electric postavil zařízení, které simulovalo přírodní podmínky vzniku těžených diamantů.  
I když se to velmi nabízí, poptávka vzniku lab-grown diamantů nevzešla z řad samotných klenotníků.  Hlavním důvodem vzniku těchto kamenů byla poptávka z průmyslových oborů. Umělé diamanty se začaly používat ve velké míře v mikroelektronice, komunikačních nebo laserových technologiích. 
Protože velikost těchto kamenů byla velmi malá, nešlo je využít ve šperkařství. To umožnil až rozvoj vyspělejších technologií.  

Jak se vyrábí syntetické diamanty? 

V tuto chvíli existují dva způsoby výroby.  


Metoda CVD (Chemical Vapor Deposition)  

Při této metodě se malý krystal diamantu vloží do reaktoru spolu se směsí specifických plynů. Vlivem mikrovlnného záření se plyny rozehřejí až do plazmatické formy (stav, kdy se jednotlivé atomy uhlíku od sebe zcela oddělí). Následně se volné atomy uhlíku začnou postupně vrstvit na vložený krystal diamantu.  

laboratoř

Zařízení na růst diamantů GIA v CVD. 
Zdroj: https://www.gia.edu/UK-EN/gia-news-research-identifying-lab-grown-diamonds-shigley   

Metoda HPHT (High-pressure High-temperature)  

Tato metoda simuluje přírodní podmínky vzniku těžených diamantů. Krystal diamantu se spolu s kovovým katalyzátorem a uhlíkem ve formě grafitu vloží do speciální komory. V té působením vysokého tlaku a teploty dojde k roztavení vloženého kovu a následnému spojení uhlíku z grafitu s vloženým krystalem diamantu. Ten se začne postupně zvětšovat. Základním krystalem může být jak laboratorně pěstovaný, tak těžený diamant. 

laborka

 Zdroj: https://tairus-gems.com/technologies/hpht-method 

 

Ukázka výroby lab-grown diamantů (video)

Obrázek vide výroba diamant

Zdroj: videa ALTR Created DiamondsBUSINESS

 
V tuto chvíli není mnoho výrobců syntetických diamantů. Mezi přední producenty patří USA, Rusko, Čína a Singapur.  

Lab-grown diamanty a životní prostředí 

I když je známé, že lab-grown diamanty poskytují pro mnohé udržitelnou volbu, objevily se obavy, jestli je výroba pěstovaných diamantů skutečně ekologická.  
Celosvětová výzkumná a poradenská společnost Frost & Sullivan provedla rozsáhlý průzkum dopadu vlivu těžených i laboratorních diamantů na životní prostředí. Své výsledky zveřejnila ve zprávě „Analýza dopadů na životní prostředí – výroba surových diamantů“. 
Z analýzy vyplývá, že u těžených diamantů začíná poškození životního prostředí již ve fázi průzkumu. Následně pokračuje během samotné těžby, při které se používají těžké stroje, výbušniny, hydraulické lopaty, nákladní automobily atd.  Laboratorní diamanty se však vyrábí za udržitelných podmínek.  
 
Tato srovnávací studie posuzovala různé environmentální parametry včetně emisí uhlíku, využití vody, využití energie, produkovaného odpadu, narušené půdy atd. Studie se však neomezuje pouze na dopad na životní prostředí, ale také zvažuje některé faktory „lidského dopadu“. 

graf1

Výše uvedené srovnání jasně ukazuje obrovsky škodlivý ekologický vliv těženého diamantu ve srovnání s laboratorně vyráběnými diamanty.  
Aby bylo možné porovnat celkový dopad způsobený jak těženými, tak laboratorně pěstovanými diamanty, studie přiřadila váhy různým parametrům pomocí rámce AHP (Analytic Hierarchy Process - AHP - přístup založený na multikriteriálních rozhodnutích). Výsledky hodnocení byly shrnuty do tabulky, kterou najdete níže. 

graf2

 

Celkový dopad těžených diamantů je více než sedmkrát větší než u diamantů vyrobených v laboratoři.  
 
Studie Frost & Sullivan jasně prokázala, že diamanty vyrobené v laboratoři jsou skutečně šetrnější k přírodě. Pomáhají obnovit rovnováhu mezi biodiverzitou a životním prostředím. Jsou tedy jedinou udržitelnou volbou pro zákazníky. 

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Zdroj:  https://betterdiamondinitiative.org/lab-grown-diamonds-represent-long-term-environmental-solution-frost-sullivan/